Η ΧΩΜΤΕΚ διαθέτει πλήρη γκάμα μεγεθών σε κάδους τύπου skip και hook-lift. Στους κάδους ο πελάτης μπορεί να απορρίψει μπάζα οικοδομής, απόβλητα κατεδάφισης,υπολείμματα κηπουρικών εργασιών,υλικά συσκευασίας καθώς και ογκώδη απόβλητα οικοσκευής. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη αμιαντούχων αποβλήτων (τύπου ΕΛΛΕΝΙΤ),οικιακά απορρίμματα καθώς και επικίνδυνα για το περιβάλλον χημικά απόβλητα.

Συνεργαζόμενοι με τη ΧΩΜΤΕΚ συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων και εξοικονομείτε πολύτιμους φυσικούς πόρους. Το ποσοστό ανακύκλωσης των αποβλήτων που παραλαμβάνουμε ξεπερνά σήμερα το 86% κατα βάρος κι έτσι επιτυγχάνουμε την ελαχιστοποίηση της ποσότητας που καταλήγει σε τελική διάθεση (ΧΥΤΑ).

Παρακάτω θα βρείτε το μέγεθος του κάδου που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες σας και τις αντίστοιχες ενδεικτικές τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας και ο υπεύθυνος παραγγελιών θα σας καθοδηγήσει στην εύρεση της καλύτερης και πιο συμφέρουσας λύσης.