ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

Η ΧΩΜΤΕΚ ιδρύθηκε το 2006 από τους αδελφούς Δημήτρη,Αλέξανδρο και Πέτρο Ζαγάρη και αποτελεί μια από τις κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Αττική με δραστηριότητα σε όλους τους Δήμους του Νομού. Η σταδιακή μετεξέλιξή της από εταιρεία ενοικίασης κάδων σε εταιρεία πλήρους διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων συνοδεύεται από παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών περιβάλλοντος σε ευρύ φάσμα πελατών. Παράλληλα η ΧΩΜΤΕΚ κατέχει σημαντική θέση στον τομέα της παραγωγής φυτοχωμάτων από πρωτογενή υλικά. Τα προϊόντα της ανταποκρίνονται σε όλο το φάσμα της κηποτεχνίας καθώς υπάρχει δυνατότητα παραγωγής φυτοχώματος κατα παραγγελία του πελάτη. Η μεγάλη επιτυχία της ΧΩΜΤΕΚ οφείλεται κατα ένα μεγάλο μέρος στο διαρκώς εκπαιδευόμενο ανθρώπινο δυναμικό αλλά και στην πρωτοπορεία της σε προϊόντα και υπηρεσίες. Η συνέπεια, ο επαγγελματισμός,η τεχνογνωσία και η εμπειρία της ΧΩΜΤΕΚ της εξασφαλίζουν σταθερούς , ευχαριστημένους πελάτες που αποτελούν ανεκτίμητο κεφάλαιο για την εταιρεία. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά για την πολυετή στήριξη και την εμπιστοσύνη.